کارنامه

کارنامه

کارنامه پدری در حال رد شدن از کنار اتاق پسرش بود، با تعجب دید که تخت خواب کاملا مرتب و همه چیز جمع و جور شده و  پاکتی نیز روی بالش گذاشته شده و رویش نوشته «پدر». با بدترین افکار پاکت را باز کرد و با دستان لرزان شروع به خواندن نامه کرد: پدر عزیزم […]

بیشتر بخوانید